swot

BlueGear helpt je op weg…

Marketing Academy

Sociale media kunnen prima gebruikt worden om de vinger aan de pols te leggen over het wel en wee van je bedrijf of organisatie. Met name Twitter leent zich door z’n open structuur erg goed voor enige zelfdiagnose. Uiteraard is hier ook professionele software voor, en zelfs software die in staat is het sentiment van de uitingen te analyseren, maar dan dien je over een behoorlijk maandbudget te beschikken.

Als je “quick and dirty” wilt onderzoeken wat er zoal op Twitter over jouw bedrijf en dat van je concurrenten wordt geroepen, doe dan een “Twitter-SWOT”. Uiteraard kan dit nooit een gedegen analyse met gegevens uit je webcare-software, marktonderzoeken, deskresearch, koppelingen met je CRM-ssyteem, en ga zo maar door vervangen, maar het het geeft je wel snel een inidcatie wat er gaande is.

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats en is een van de bekendste bedrijfskundige modellen. Je analyseert de sterktes en zwaktes van de interne organisatie en de kansen en bedreigingen van de externe omgeving; op basis hiervan kan vervolgens een strategie worden bepaald (e.e.a wordt mooi uitgelegd op Wikipedia, zie Sterkte-Zwakteanalyse).

Ik lanceerde de “Twitter-SWOT” voor het eerst als gastdocent bij een presentatie in 2012 aan eerstejaarsstudenten Toerisme bij de Stenden University in Leeuwarden om hen wegwijs te maken in online marketing en sociale media. De voorbeelden zijn dan ook afkomstig uit die presentatie.

Do the Twitter SWOT!

1 – Geef een zoekopdracht in je Twitter-account

beachmasters searchZoek met of zonder # op de naam van je bedrijf of organisatie, in dit voorbeeld is dat van het online reisbureau Beachmasters

2 – Scroll door de resultaten

beachmasters searchBekjk de resultaten en verdeel de tweets naar betekenis conform SWOT. Hieronder volgt per SWOT-factor een voorbeeld.

Voorbeeld van een Strength

beachmasters strengthEen Strength in de Twitter-SWOT geeft aan dat de buitenwacht de interne organisatie als krachtig beoordeelt. Een (interne) sterkte kun je benutten om een (externe) kans uit te buiten of een (externe) bedreiging af te weren.

De reclame van Beachmasters wordt in de tweet van JPackmc als een sterke factor gezien.

Voorbeeld van een Weakness

beachmasters weaknessEen Weakness in de Twitter-SWOT geeft aan dat de buitenwacht de interne organisatie als zwak beoordeelt. Een interne zwakte betekent dat je je concurrentie nauwlettend in de gaten moet houden en je juist je sterkten zult moeten benadrukken om in te spelen op een kans of dat er intern iets ernstig mis is, en dat er “gekanteld” moet worden om een bedreiging af te weren.

In de tweet van merinamfc is de ervaring met de service van Beachmasters zo slecht dat het hele bedrijf als slecht wordt beoordeeld.

Voorbeeld van een Opportunity

beachmasters opportunityEen Opportunity in de Twitter-SWOT geeft aan dat er een externe factor is die een gunstige omstandigheid schept of een kans betekent voor je organisatie.

Hier is kennelijk sprake van een kans in combinatie met een interne zwakte. Er kan een sterkte worden benut (namelijk een tweede aanbod doen) omdat het eerste aanbod niet is geslaagd of mislukt. In feite een her-kansing dus waarbij voor Beachmasters te hopen is dat de interne organisatie sterk genoeg was om dat tweede aanbod ook inderdaad te doen.

Voorbeeld van een Threat

beachmasters threatEen Threat in de Twitter-SWOT geeft aan dat er een (externe) bedreiging is voor je organisatie.

In de tweet is sprake van zowel een sterkte als een bedreiging. De sterkte is dat de reclame (wederom) effect heeft en de doelgroep heeft bereikt, maar kennelijk net niet sterk genoeg is om de concurrentie te verslaan. Deze tweet kan dus een indicatie zijn dat de organisatie een sterkte nog verder moet versterken om de bedreiging (in dit geval concurrent GoFun) af te weren.

3 – Maak een confrontatiematrix

De tweets helpen je bepalen wat de relevantie is voor klanten van de sterktes en zwaktes in je organisatie. Wanneer de relevantie voor de klant hoog is en het onderscheid ten opzichte van je concurrentie op dit sterke of zwakke punt groot is, dan heeft zo’n punt een hoge prioriteit voor je organisatie.

confrontatiematrix2Je weet met zo’n snelle actie waarschijnlijk niet zeker of de tweets als incidenten moeten worden gezien of van strategisch belang zijn. De informatie uit de SWOT zou ondersteunend kunnen zijn aan een groter onderzoek waarin de info verzameld wordt en in een confrontatiematrix wordt gegroepeerd. Deze helpt je te bepalen of de tweets van strategisch belang zijn en welke maatregelen je kunt nemen om hiermee om te gaan.

Meer tips en inzichten