Photo credits: raka rachgo, unsplash.com

BlueGear helpt je op weg…

Marketing Academy

SEA staat voor Search Engine Advertising (in dit geval Google Ads) en SEO voor Search Engine Optimization. Twee verschillende marketingmethoden om de aandacht op je bedrijf of organisatie te vestigen. Een beetje kort door de bocht zou je SEA kunnen vergelijken met een schoen om te sprinten: je zet een advertentie en je krijgt extra bezoek op je website. Beschik je over een fors budget dat kun je op deze manier heel wat bezoek naar je website halen. Bij SEO moet je echt wat meer geduld hebben. Vergelijk dit met een sportschoen voor de langere afstanden of duurloop.

Meer bezoek op je website

Google Ads (voorheen Adwords) zal vaak een prima methode zijn om de aandacht voor je bedrijf een forse impuls te geven. Ik zoek voor klanten naar de balans tussen de hoeveelheid gekochte bezoekers enerzijds en de resultaten anderzijds, waarbij ik zo snel mogelijk de eigen kracht versterk door de content-component (SEO) te verbeteren. In Google Analytics kun je via het Acquisitie-overzicht prachtig zien hoe “sterk” je bent en of je vorderingen hebt geboekt. Het Acquisitie-overzicht hierna toont de mix van wervingskanalen die bezoekers naar je website brengen:

  • betaald bezoek, (dus via SEA, Google Ads)
  • organisch bezoek (via SEO, dus goed vindbaar zijn in de zoekresultaten van Google)
  • de bezoekers vanuit sociale media
  • bezoek via verwijzende bronnen
  • directe bezoekers die de domeinnaam van je website kennen

Nieuwe klant

Voor een nieuwe klant ben ik bezig met het verbeteren van de Google Adwords campagnes die ze heeft draaien (SEA dus). Ik heb haar verteld dat mijn strategie is om haar bedrijf zo sterk mogelijk te maken. Dat betekent dat mijn inspanningen erop gericht zijn de afhankelijkheid van de Google-advertenties te verkleinen en dus de campagne-kosten te verlagen. Dat is waar SEO om de hoek komt kijken.

Kwaliteitsscore

Met de zogenaamde “kwaliteitsscore1” voor de zoekwoorden die je gebruikt op je bestemmingspagina (of “landingspage”) geeft Google aan of de content die je biedt op die pagina ook relevant is voor je doelgroep. Hoe hoger de kwaliteitsscore, hoe lager de kosten per klik voor het zoekwoord die je in de advertentieveiling betaalt. Dus verbetering van de content op je bestemmingspagina (SEO) levert een verlaging op van de kosten voor je advertenties (SEA). Hoe mooi is dat?

Meetpunten

Wanneer je inhoudelijk relevante informatie deelt met je doelgroepen (op website en sociale media) zullen je website en je sociale media accounts op belangrijke meetpunten verbeteren. Het bezoek neemt toe en de interactie neemt toe: Google ziet dat en interpreteert dat als een indicatie van (toegenomen) relevantie.

SEO: lage afschrijving

Mooi meegenomen is dat aandacht voor relevantie informatie, voor “content” een erg lange afschrijving heeft. Content die relevant is voor je doelgroep op dit moment is immers vaak ook nog relevant voor je doelgroep over drie jaar of vaak nog langer. Dus je investering in content kan over vele jaren worden afgeschreven.

Relevant is niet synoniem met “nieuws”

Vaak voelt dat anders voor mijn klanten: ze denken dat content “nieuwswaardig” moet zijn. Uiteraard kan dat een element zijn, maar voor de meeste organisaties geldt dat het overgrote deel van de content die je deelt die “nieuwswaarde” helemaal niet heeft.

 Acquisitie-overzicht: eerste resultaten

Toename organisch bezoek

In april 2020 ben ik gestart met de nieuwe klant om de Google Ads campagnes in samenhang te gaan zien met de SEO van haar website. Dat betekent dat mijn inspanningen erop gericht zijn de afhankelijkheid van de Google-advertenties (SEA) te verkleinen, de campagne-kosten te verlagen en de kwaliteit van de content op de website door middel van SEO te versterken. De screenshot van de rapportage uit Google Analytics toont dat het  organische bezoek binnen een maand fors is toegenomen (+50%) ten opzichte van de maand ervoor. Ook het aandeel van het organische bezoek in de “kanalen-mix” (het acquisitie-overzicht) neemt toe met ruim 4% ten opzichte van de periode ervoor (Q1).

 April 2020  Q1 2020
 Acquisitie overzicht april 2020 Acquisitie overzicht Q1

1) Kwaliteitsscore (bron: Google)
  • De kwaliteitsscore in het rapport is een cijfer tussen de 1 en de 10 en is gebaseerd op de verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina.
  • Hoe relevanter uw advertenties en bestemmingspagina’s voor gebruikers zijn, hoe groter de kans is dat u een hogere kwaliteitsscore krijgt.

Meer tips en inzichten